FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A www.toltopont.eu weboldal (a továbbiakban a „Weboldal”), valamint az App Store kínálatában elérhető „TöltőPont” elnevezést viselő alkalmazás (a továbbiakban „Alkalmazás”) kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője Binder Tamás e.v. (székhelye: 1015 Budapest, Donáti utca 36., adószáma: 67950555-1-41; a továbbiakban: „Üzemeltető”).

A jelen dokumentum tartalmazza a Weboldal, valamint az Alkalmazás használatának irányelveit és feltételeit (a továbbiakban a „Feltételek”).

A Weboldal, valamint az Alkalmazás használatával a felhasználó elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Feltételeket, valamint az annak elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi Tájékoztatót. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa és/vagy felülvizsgálja a Feltételeket. A módosítások – eltérő rendelkezés hiányában – a hozzáférhetővé válással azonnal hatályba lépnek. Amennyiben a felhasználó a Weboldalt, valamint az Alkalmazást a módosítások hozzáférhetővé válása után továbbra is használja, azzal elfogadja a módosított Feltételeket.

A Weboldalon, valamint az Alkalmazás felületén található valamennyi grafikai és szöveges elem, így különösen a Weboldalon, valamint az Alkalmazás felületén hozzáférhető szövegek, hangok, védjegyek, grafikák, képek, cikkek és minden egyéb anyag, illetve kreatív alkotás szerzői vagy egyéb jogi védelem alatt áll, és az Üzemeltető tulajdonát képezi. A Weboldal, valamint az Alkalmazás tartalmának és elemeinek másolása, felhasználása, módosítása vagy harmadik fél részére történő hozzáférhetővé tétele, valamint azok bármilyen módon történő felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában megengedett.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a Weboldal, valamint az Alkalmazás tartalmát vagy annak bármely elemét előzetes értesítés nélkül módosítani vagy törölni.

A Weboldal, valamint az Alkalmazás tartalmának megszerkesztése során a hibák és tévedések nem zárhatók ki teljesen, ezért az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalon, valamint az Alkalmazás felületén fellelhető információk és anyagok helytállóságáért, pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen, a Weboldalon, valamint az Alkalmazás felületén fellelhető bármilyen téves, hibás vagy hiányos tartalom felhasználásából eredő közvetlen vagy közvetett kárért, elmaradt haszonért vagy bármilyen, ennek következtében elszenvedett további költségért vagy kárért.

A Weboldal, valamint az Alkalmazás számos hivatkozást tartalmaz más olyan weboldalakra, melyeket az Üzemeltetőtől független szolgáltatatók hoztak létre és üzemeltetnek. Az Üzemeltető nem vizsgálja, és nem kíséri figyelemmel a Weboldalhoz, valamint az Alkalmazáshoz kapcsolódó weboldalakat és az ott hozzáférhető tartalmakat, és nem vállal felelősséget az ilyen külső oldalak tartalmáért, illetve tartalmak pontosságáért, és nem felelős az ilyen weboldalak használatából eredő károkért. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a külső hivatkozásra történő kattintást követően az Üzemeltető nem képes befolyásolni vagy ellenőrizni a személyes adatok gyűjtését vagy kezelését, illetve a weboldal üzemeltetőinek tevékenységét, ennek megfelelően nem is felelős azokért.

A Weboldal, valamint az Alkalmazás használatával kapcsolatban a felhasználó vállalja, hogy nem akadályozza vagy szakítja meg a Weboldal, valamint az Alkalmazás illetve a Weboldalhoz, valamint az Alkalmazáshoz kapcsolódó hálózatok működését, továbbá nem is kísérli meg annak megakadályozását vagy megszakítását. A Weboldal biztonságának bármilyen módon történő megsértése vagy az arra irányuló bármilyen jellegű kísérlet jogsértő magatartásnak minősül és ennek megfelelő következményeket von maga után.

Az Üzemeltető elkövet mindent annak érdekében, hogy a Weboldal, valamint az Alkalmazás folyamatos és megszakítás nélküli működését biztosítsa.

A Weboldalon, valamint az Alkalmazás felületén a működés és a használat kapcsán felmerült kérdések megválaszolására ügyféltámogatás vehető igénybe beépített üzenetküldő rendszer használatával. Az Üzemeltető válaszol a felmerült kérdésekre, probléma esetén megoldást javasol, illetve megteszi a hibaelhárításhoz szükséges fejlesztői intézkedéseket. Az Üzemeltető saját belátása szerint bármikor módosíthatja az ügyféltámogatás módját és jellegét.

A támogatáson keresztül kapott problémák és a javasolt megoldások a GYIK-listába, valamint a személyes adatok eltávolítása után a tudásadatbázisba is bekerülhetnek.

A felhasználó az ügyfélszolgálattal a következő linkre kattintva, vagy az info@toltopont.eu e-mail címen keresztül tud kapcsolatba lépni.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztónak minősülő felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.Budapest, 2017.05.02.